Tarifas

 

ASSIGNATURA

 

DURACIÓ CLASSES

 

PREU

 

ESPECIFICACIONS

 

 

Classe d’instrument

(guitarra, baix, veu, bateria o teclat)

 

1 hora

 

 

½ hora

 

74€ - 4 classes x mes

 

46€ - 4 classes x mes

 

- Classes individuals

- Espai interactiu per seguiment de tasques personalitzat per cada alumne

- Possibilitat d’incloure preparació per la titulació oficial de Trinity College*

- Tots els nivells

- Edat mínima – 8 anys

 

Combo de música

moderna

o combo de jazz

1 hora

38€ - 4 classes x mes

- Classes en grup (mínim 3 alumnes)

- Compromís de continuïtat durant, com a mínim, un trimestre

- Experiència mínima d’un any amb l’instrument

 

Cor de veus de música moderna

1,5 hora

38€ - 4 classes x

mes

 

- Classes en grup (mínim 5 alumnes)

- Compromís de continuïtat durant, com a mínim, un trimestre

 

Laboratori

1 hora

38€ - 4 classes x mes

- Classes en grup (mínim 2 alumnes)

- Experiència mínima d’un any amb l’instrument

- Compromís de continuïtat durant, com a mínim, un trimestre

 

Llenguatge musical

1 hora

38€ - 4 classes x mes

Classes en grup (mínim 3 alumnes)

- Tots els nivells

- Compromís de continuïtat durant, com a mínim, un trimestre

 

Harmonia

 

1 hora

38€ - 4 classes x mes

Classes en grup (mínim 3 alumnes)

- Tots els nivells

- Compromís de continuïtat durant, com a mínim, un trimestre

 

Classes d’iniciació

musical

 

45 min

38€ - 4 classes x

mes

Classes en grup  (mínim 4 alumnes / màxim 10)

- Grups de P3, P4 i P5

- Compromís de continuïtat durant, com a mínim, un trimestre

 

Classe d’instrument +

1 classe en grup

(combo, laboratori,

llenguatge, cor o iniciació musical)

1 hora x classe

 

 

 

 

½ hora (classe d’instrument) /

1 hora x classe

grupal

 

99€ - 4 classes d’instrument d’una hora + 4 classes en grup d’una hora

 

76€ - 4 classes d’instrument de mitja hora + 4 classes en grup d’una hora

 

- S’escollirà només una assignatura de modalitat grupal

- Compromís de continuïtat durant com a mínim, un trimestre

 

Classe d’instrument +

2 classes en grup

(combo, laboratori,

llenguatge, cor o iniciació musical)

 

1 hora x classe

 

127€ - 4 classes d’instrument d’una hora + 8 classes en grup d’una hora

(2 assignatures diferents)

 

100€ - 4 classes d’instrument de mitja hora + 8 classes en grup d’una hora

(2 assignatures diferents)

 

 

- S’escolliran dues assignatures de modalitat grupal

- Compromís de continuïtat durant com a mínim, dos trimestres

 

Pack complet

(classe d’instrument + llenguatge o harmonia + laboratori + combo o cor)

 

1 hora x classe

 

160€ - 4 classes d’instrument d’una hora + 4 classes de llenguatge o harmonia + 4  classes de laboratori + 4 classes de combo de o cor

 

 

- Compromís de continuïtat durant com a mínim, dos trimestres

 

* El preu   de  les  classes  d’instrument  no  inclou  les despeses  de  matriculació pels exàmens oficials de Trinity College ni les  del material didàctic específic.

Per iniciar el curs en  qualsevol  de  les  seves assignatures o modalitats  es  requerirà un  pagament  de  35€ en concepte de matrícula, que s’haurà de fer efectiu abans de començar les classes.

Tarifes trimestrals**:

· Classes d’instrument: 212€ (classes de 1 hora) // 132€ (classes de ½ hora)

· Classes grupals (combo / laboratori / iniciació musical / llenguatge musical/ cor / harmonia) : 104€

· Pack instrument + classe grupal: 285€ (classes d’instrument d’una hora) // 218€ (classes d’instrument de ½ hora)

· Pack instrument + 2 x classes grupals:  361€ (classes d’instrument d’una hora) // 285€ (classes d’instrument de ½ hora)

 · Pack complet 450€

** El pagament en la modalitat trimestral es realitzarà de forma íntegra i en efectiu abans de començar les classes del corresponent trimestre. El curs complet consta de 3 trimestres

 

Pots informar-te i apuntar-te escrivint a escolademusicalacapsula@gmail.com , trucant al tel. 608 88 20 69  o passant directament a les nostres instal·lacions (horari d’atenció al públic: dilluns a dijous de 17h a 22h)

 

 

Escola de Música La Càpsula

C/ Josep Torras i Bàges, 9 . Local

08830 – Sant Boi de Llobregat (Bcn)