Iniciació Musical

 

Introducció

La música és una de les millors eines per fomentar molts aspectes com ara la creativitat, l’empatia, el treball en equip, la cooperació i la cohesió, així com desenvolupar la sensibilitat afectiva, les emocions i els sentiments. La música és, a més, motricitat, dinamisme i intel·ligència.

Aquest curs d’iniciació musical és un programa destinat a nens de 6 a 10 anys que té l’objectiu d’educar i potenciar les capacitats i habilitats artístiques d’aquests. Volem que els infants puguin gaudir i entendre la música com una “no-obligació”, la qual cosa ens permet desenvolupar els aspectes abans mencionats mitjançant l’experimentació, la improvisació i la llibertat d’acció.


 

Objectius

L'objectiu general del curs consisteix a establir un contacte gratificant amb la pràctica i l’escolta de la música, ja sigui a través del moviment, el cant, o bé tocant instruments de petita percussió i instruments Orff.

Objectius específics:

 • Gaudir del plaer estètic de la música i del moviment
 • Promoure i afinar la percepció de la sensibilitat musical i corporal
 • Descobrir progressivament el cos i les seves possibilitats
 • Reconèixer les característiques  elementals del so i de la música
 • Experimentar les possibilitats del so i del moviment per expressar idees, sentiments i imatges
 • Utilitzar la veu i el propi cos com a vehicle d’expressió, adquirint progressivament  autoestima i autoreconeixement
 • Assumir i intercanviar rols per tal de promoure la cohesió del grup
 • Aprendre un repertori divers de jocs musicals, corporals i cançons
 • Utilitzar els recursos que ens ofereix la música per millorar la relació interpersonal, la comunicació i el respecte vers un mateix i els altres
 • Ser conscient de la dimensió artística de la música
 • Promoure la socialització de l´alumne a través dels valors com son l’empatia i l’esperit crític

 

Continguts

Per tal d’assolir els objectius fixats durant el curs treballarem els següents aspectes:

 • Creació de gestos, expressions i moviments associats amb la música
 • Conscienciació del seguiment del ritme i pulsació amb o sense desplaçament
 • Iniciació a comptar els temps
 • Lectura i composició a partir de musicogrames
 • La partitura corporal
 • La frase musical i del moviment
 • Les qualitats del so: fort, fluix, agut, greu, llarg, curt, timbre
 • Treballar les combinacions dels tipus de sons associats al moviment, la veu i el so
 • Combinació de les diferents dinàmiques de desplaçament amb certa fluïdesa integrant la veu, la pulsació i el moviment
 • Concepte de so i de silenci en relació al moviment

 

Metodologia

La metodologia de treball es basarà en la proposta d’una sèrie d´activitats compartides a la classe on l´alumne aprendrà de manera integrada el llenguatge musical i on podrà desenvolupar les seves capacitats.

Algunes d’aquestes activitats seran:

 • Cantar cançons i memoritzar-les, amb la qual cosa es desenvolupa la capacitat de memòria.
 • Escoltar cançons i diferents tipus de música per desenvolupar l'atenció mitjançant la discriminació de sons o instruments
 • Jugar mitjançant activitats dirigides en les quals intervé algun instrument, amb objectiu i normes concretes
 • Compondre cançons o petites peces musicals per potenciar la imaginació i la creativitat podent-se inventar la música i la lletra o canviant la lletra d'alguna cançó coneguda
 • Experimentar i improvisar cançons o peces musicals amb diferents instruments, tant coneguts com no comuns
 • Crear un propi instrument i conèixer com afecten les qualitats físiques de l'objecte en el so (crear sons llargs o curts, aguts i greus, etc.)
 • Viatjar amb la música: utilitzar les audicions de música per traslladar als nens a altres llocs amb la imaginació, com si entressin per un instant dins d'un conte o estiguessin a un altre país
 • Tocar diversos instruments perquè aprenguin els seus sons, com es toquen, diferents moviments i gestos necessaris per fer-los sonar, que es coordinin amb els seus companys, etc
 • Jocs de moviment, per treballar les qualitats del so: el tempo i la durada, la intensitat, l’altura i el timbre

 

Temporització

 • El curs s´estructura en  3 trimestres
 • S’impartirà una classe de 60 minuts, a la setmana
 • Divisió dels alumnes en dos grups:                

            Grup 1: 6 a 8 anys => Dilluns 17,30h               

            Grup 2: 8 a 10 anys => Dijous 17,30h

 • Cada grup ha de tenir un mínim de 4 alumnes i un màxim de 8
 • Moments de trobada de música:  Concert de fi de curs i altres activitats obertes puntuals

Preu

 • 36€/mes
 • Matrícula de 25€ destinada a materials, instruments i altres despeses

Material

 • Instruments Orff de l’escola
 • Cada nen ha de portar el seu propi xilòfon

 

Els professors

El curs compta amb un equip de professionals especialitzats en educació infantil i musical, que saben transmetre els conceptes i coneixements musicals, gràcies a un bon ventall de recursos que aconsegueixen que aquest aprenentatge sigui, a més d'efectiu, molt divertit i engrescador.

L'equip de professors d'educació infantil està format pels docents Susana Rodríguez, Oscar Sáiz i Núria Pino.

 


 

Escola de Música La Càpsula

C/ Josep Torras i Bàges, 9 Local

08830 – Sant Boi de Llobregat (Bcn)

Tel. 608 88 20 69

(Horari d’atenció: dilluns a dijous de 17h a 21h)

info@lacapsuladeltiempo.es